;

Basınçlı Hava Şartlandırıcıları


Hava Kurutucular

Basınçlı hava sistemlerinde havanın içindeki su buharını ayrıştırmak amacıyla kullanılan ekipmanlardır.

Basınçlı Hava Filtreleri

Parker domnick hunter basınçlı hava filtreleri; basınçlı hava içerisindeki katı partikülleri tutar, likit veya aerosol formdaki yağ ve suyu ayrıştırır.

Su Seperatörleri

Parker su seperatörleri; basınçlı hava akışında santrifüj etkisi yaratarak kondens damlacıklarını sistemden uzaklaştırır.

Steril Hava Filtreleri

Gıda ve ilaç sektöründe, basınçlı havanın ürünle temas ettiği noktalarda ve hastanelerde kullanılan solunabilir hava sistemlerinde kullanılır.

Solunabilir Hava

Bu sistemler kompresörden elde edilen basınçlı havanın; medikal uygulamalara uygun ve solunabilir hale getirilmesi amacıyla kullanılır.

Su Soğutma Üniteleri

Chiller olarak bilinen su soğutma üniteleri, ısı transferi sonucu ısınmış olan soğutma suyunun sıcaklığını düşürmek için kullanılır.

Aftercooler

Basınçlandırılan havanın ısısı ve nem taşıma kapasitesi artar. Aftercooler aracılığıyla basınçlı hava soğutulur.

Yağ - Su Ayırıcıları

Basınçlı havanın şartlandırılması sonucu sistemden uzaklaştırılan kondensin içindeki yağ ve suyu ayrıştırır, suyu kanalizasyona verilebilir hale getirir.

Kondens Tahliyesi

Hava tankları, filtreler veya branşmanlar aracılığıyla toplanan kondens, hava kaybı olmaksızın sistemden uzaklaştırılır.